Potrebné dokumenty k prijatiu dieťaťa do škôlky:

  • vyplnená záväzná prihláška
  • fotokópia kartičky poistenca dieťaťa
  • potvrdenie od lekára
  • potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia

Čo potrebuje dieťa pri nástupe do škôlky:

  • papučky /označiť/
  • náhradné veci na prezlečenie /označiť/
  • obľúbená hračka
  • plienky /ak je potrebné/