„Detstvo má byť najbezpečnejším, najkrajším a najspontánnejším obdobím v živote každého človeka.“

To je filozofia našej škôlky a jaslí, ktorú vkladáme do všetkého čo robíme.

Poskytujeme kvalitné predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 – 6 rokov, aj s odloženou školskou dochádzkou. Zachovávame charakter osobnejšieho, rodinného prostredia.

Spĺňame všetky požiadavky plnohodnotného predškolského zariadenia s bonusom individuálneho prístupu a s nepretržitou starostlivosťou.

Pre deti máme pripravené príjemné a bezpečné prostredie, ktoré je vybavené hračkami a vzdelávacími pomôckami tak aby sa deti cítili ako doma a zároveň s našou pomocou rozvíjali svoje zručnosti.

Počas celého dňa sa o deti stará kvalifikovaný personál, ktorý zachováva osobitosť dieťaťa svojim individuálnym prístupom.

S deťmi pracujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, ktorého cieľom je všestranne rozvíjať osobnosť dieťaťa so zameraním sa na emocionálnu, intelektuálnu a motorickú stránku a tým umožniť čo najprirodzenejší a najpokojnejší presun z predškolského zariadenia do školských lavíc.

A hoci je pre nás dôležité, aby bolo vaše dieťa pripravené do školy, je stále našou prioritou zachovať mu jeho detstvo, umožniť mu spontánne sa hrať a tým sa učiť a objavovať nové veci.

Ďalšie výhody, ktoré oceníte:

 • Dostupná lokalita v centre Bratislavy pri UK, BA, v blízkosti nového Twin City, pri Starom moste, Štúrova ul, Modrý kostolík, Eurovea.
 • Zameriavame sa na zdravý životný štýl, kladieme dôraz na zdravie dieťaťa.
 • Chránime zdravie detí pred nežiadúcimi mikroorganizmami vo vzduchu prostredníctvom Germicídneho žiariča – vysoko kvalitným prístrojom na dezinfekciu vzduchu.
 • Rodičom posielame každodennú spätnú väzbu o našich  aktivitách a správaní detí.
 • Aktívne spolupracujeme s rôznymi školami a inštitúciami, spolupracujeme s detským logopédom a psychológom.
 • Máme otvorené celoročne (aj v letných mesiacoch júl, august).
 • Poskytujeme kvalitnú stravu prostredníctvom certifikovaného dodávateľa. V prípade potravinovej alergie stravu možno upraviť podľa individuálnych požiadaviek rodičov.
 • Priestory sú vybavené vysoko kvalitným nábytkom NOMIland určeným pre škôlky.
 • Pre športové aktivity v interiéri aj vonkajšom dvore škôlky a jaslí sme vybavení detským športovým náradím značky LEMON SPORT. Sú to kvalitné a bezpečné produkty určené na rozvoj pohybového ústrojenstva dieťaťa.
 • Rozloha škôlky a jaslí je 170m2.
 • Možnosť využitia vlastného parkoviska.

Usporiadanie denných činností

(07.00 – 12.00 alebo 07.00 – 18.00)

07.00 – 09.00 príchod detí, voľná hra, privítanie, ranná rozcvička, ranná hygiena
09.00 – 09.30 pitný režim, desiata, príprava na aktivitu
09.30 – 11.00 pitný režim, pobyt vonku, voľná hra detí
11.00 – 12.00 pitný režim, príprava na obed, obed
12.00 – 14.30 hygiena, príprava na spánok, spánok
14.30 – 15.00 hygiena, pitný režim, ovocie a zelenina, príprava na aktivitu
15.00 – 16.00 čas vyhradený na krúžky a aktivity
16.00 – 16.30 pitný režim, olovrant
16.30 – 18.00 pobyt vonku, príp. vnútri podľa počasia, voľná hra

Materská škola má k dispozícii vlastné vonkajšie ihrisko a tiež navštevujeme ihriská na Jakubovom námestí, na Grosslingovej ulici a na Fajnorovom nábreží. Radi chodíme na prechádzky, napríklad k Dunaju a v okolí OC EUROVEA.

Výučba cudzích jazykov

V našej materskej škole kladieme dôraz na výuku ruského a anglického jazyka. Keďže malé deti majú prirodzenú schopnosť učiť sa jazyky, cieľom vyučby je osvojiť si cudzí jazyk prirodzenou metódou, ako sme si osvojili svoj materinský jazyk.

Hra je chápaná, ako spontánny nástroj k dosiahnutiu cieľa – naučiť dieťa cudzí jazyk a vytvoriť k nemu pozitívny vzťah.

Chcete byť v obraze a vedieť všetko o novinkách v našej materskej škôlke?

Prihláste sa k odberu nášho newslettra. Ďakujeme!