Skip to main content

ADRESA

Súkromná materská škola,
Dostojevského rad 1, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09

Tel.: +421905441273, +421919133745
E-mail: info@dcdostojevskeho.sk
Číslo účtu (IBAN): SK9483300000002200775432

"*" indicates required fields

Personál škôlky

Mgr. Oľga Cipciarová, riaditeľka

Marcela Szabóová, vedúca učiteľka

Tatiana Mortina, učiteľka v triede Lienok

Nikoleta Váradyová, asistent

Terézia Kamodiová – učiteľka v Motýlikovej triede

Irina Lapshina – učiteľka hudby a dramatického umenia

Môžete sa prihlásiť aj online

Vyplniť prihlášku