Detské centrum Dostojevského ponúka jazykové kurzy pre všetky deti, ktoré sa chcú hravo a pútavo naučiť cudzí jazyk alebo sa v ňom zdokonaliť.

Na našich  kurzoch deti učíme na základe tvorivých úloh, aktívnych hier, individuálnych a skupinových cvičení. Rozprávame si rozprávky, básničky a spievame si. Deti pozitívne motivujeme k učeniu cudzieho jazyka, takže sú pripravené hravo zvládnuť jeho výučbu v škole.

Jazykové kurzy angličtiny a ruštiny – maximálne 7 detí v skupine. Cena 5 € za hodinu.

Ruský jazyk

Utorok a štvrtok 8.00 – 9.30

1. skupina pre deti vo veku 3 – 4 roky ktoré už ovládajú rusky jazyk.

Utorok a štvrtok 16.15 – 17.00

2. skupina pre deti vo veku  5 – 7  rokov, ktoré už ovládajú ruský jazyk.

Predmetom kurzu je výučba a zdokonalenie čítania a písania a zároveň vývin reči a jemnej motoriky.

3. skupina základy ruštiny pre začiatočníkov – aktívne hry, piesne, básničky. Zoznámenie s ruským jazykom a komunikácia.
Vyučovanie bude v poobedňajších hodinách, termín bude určený podľa záujmu rodičov v utorky a štvrtky.

  • výučba s native speakerom

Anglický jazyk

Pondelok 16.00 – 16.45 a streda 17.00 – 17.45

  • deti budú rozdelené do skupín (max 5-6 deti)  podľa veku a znalostí
  • výučba so slovenským lektorom

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky alebo mailom:

Tel.: 0905 441 273
E-mail: info@dcdostojevskeho.sk