CVIČÍME S LEMONOM + TVORIVÉ DIELNE

15. 11. sobota
15:00 – 17:00 hod.

Cvičenie na unikátnych cvičebných zariadeniach pre deti, spolu s tvorivými dielňami.