CVIČENIE NA FIT LOPTÁCH

22. 11. sobota
15:00 – 17:00 hod.

Zábavné popoludnie pre deti spojené s cvičením.