Skip to main content

Celodenná starostlivosť (7.00 – 18.00)

Prvý adaptačný mesiac školné 350 € / mesiac
od druhého mesiaca školné 370 € / mesiac + strava 4,50 € / deň

Poldenná starostlivosť (7.00- 12.00)

školné 280 € / mesiac + strava: 4,00 € / deň

Nepravidelná starostlivosť

Školné 23 € / deň + strava 4,50 € / deň

Pre súrodencov poskytujeme zľavu 10 %.

Cena za pobyt obsahuje:

 • celodennú alebo poldennú starostlivosť
 • interaktívne vyučovanie formou tematických celkov
 • odborný personál
 • hračky a didaktické pomôcky
 • materiál potrebný na vyučovanie
 • hygienické potreby: mydlo, toaletný papier, obrúsky, papierové vreckovky
 • posteľnú bielizeň, uteráky a jej pranie
 • darčeky pri príležitosti sviatkov detí
 • výlety, exkurzie, divadielka, tvorivé dielne, Vianočná besiedka, besiedka ku Dňu matiek

Cena za stravu obsahuje:

 • raňajky, desiatu, obed, olovrant
 • celodenný pitný režim: ovocné čaje a šťavy, filtrovanú vodu
 • ovocie a zeleninu

V prípade neprítomnosti dieťaťa, sa vráti len poplatok za stravu vo výške zodpovedajúcej počtu odhlásených dní v danom mesiaci.

Zárobkovo činní rodičia dieťaťa do 3 rokov veku si môžu uplatniť čerpanie príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky

280 € mesačne.

Stiahnuť žiadosť

Príspevok od štátu

Od januára 2020 došlo k zmene rodičovského príspevku a to z 220,70 € na 370 € pričom štátny príspevok na starostlivosť o dieťa do troch rokov je ohodnotený sumou 280 €. Štátny príspevok na starostlivosť o dieťa zostal bez zmeny a aktuálne je o 90 € nižší ako rodičovský príspevok. Ak poberáte príspevok na starostlivosť o dieťa (280 €), v tom prípade je pre Vás výhodnejšie požiadať o jeho odňatie a následne opäť požiadať o rodičovský príspevok (370 €) na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Prechod z jedného príspevku na druhý by mal byť plynulý.