Cenník

deti_kruh

Celodenná starostlivosť (7.00- 18.00)

Prvý adaptačný mesiac školné 350 eur/mesiac

  • od druhého mesiaca školné 370 eur/mesiac
    + strava 4 eur/ deň

Poldenná starostlivosť (7.00- 12.00)

  • školné 280 eur/ mesiac
    + strava: 3,60 eur/ deň

Nepravidelná starostlivosť

  • Školné 23 eur/ deň
    + strava 3,60 eur/ deň

Pre súrodencov poskytujeme zľavu 10%.

Stravná jednotka:
Raňajky, desiata, obed, olovrant, ovocie, pitný režim
v prípade neprítomnosti dieťaťa možno stravu odhlásiť

  • V cene školného sú jazykové krúžky, hudobná výchova, (aj hra na  klavír), výlety, exkurzie, divadielka, tvorivé dielne, Vianočná besiedka, besiedka ku Dňu matiek atď.

Zárobkovo činní rodičia dieťaťa do 3 rokov veku si môžu uplatniť čerpanie príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280,-EUR mesačne.