Cenník

deti_kruhCelodenná starostlivosť (7.00- 18.00):

AKCIA na školné 350 eur/mesiac
pre deti prihlásené od 1.10.2020 do 30.11.2020

  • Pre deti ktoré už navštevujú naše zariadenie školné zostáva bez zmien.

370 eur / mesiac – mimo akciu

+ Strava 3.50 eur/ deň

Poldenná starostlivosť (7.00- 12.00)

280 eur/ mesiac

Strava: 3 eur/ deň

Nepravidelná starostlivosť

  • Školné 23 eur/ deň
  • Strava 3 eur/ deň

Pre súrodencov poskytujeme zľavu 10%.

Stravná jednotka

raňajky, desiata, obed, olovrant, ovocie, pitný režim
v prípade neprítomnosti dieťaťa možno stravu odhlásiť

  • V cene školného sú jazykové krúžky, hudobná výchova, (aj hra na  klavír), výlety, exkurzie, divadielka, tvorivé dielne, Vianočná besiedka, besiedka ku Dňu matiek atď.

Zárobkovo činní rodičia dieťaťa do 3 rokov veku si môžu uplatniť čerpanie príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280,-EUR mesačne.